Geschiedenis De Leijen

Een korte Geschiedenisles over Paviljoen de Leyen

Paviljoen de Leyen zit aan het meer de Leijen tussen Rottevalle en Eastermar.
Het gebied ligt aan het begin van het nationaal landschap De Noardelijke Fryske Walden en is een ecologische hoofdstructuur binnen Noord Nederland, het beheer ligt sinds 1996 bij Staatsbosbeheer. Het meer is bekend onder een aantal spellingen De Leyen, De Leien of De Leijen.

Volgens verhalen vindt de oorsprong van de naam zich in dit verhaal: In de 18de eeuw werd er besloten om het veengebied waar het meer zich in bevindt te gaan ontginnen,en toen zei de lokale bevolking in die tijd: "dit wordt ruzie", aangezien de bevolking Fries is werd dit in hun eigen taal uitgesproken en dan kom je op "dit wurdt Leien"

 

1933-1970 | Badpaviljoen de Leyen

Ver  voor dat het ondernemersduo Pier en Mascha gevallen zijn voor het plekje aan de Leijen, was er al een horeca bestemming. Een ontmoetingsruimte voor mensen die even aan kwamen waaien, of de wind gebruikten voor recreatie op het water.

1970 | Theehûs / Paviljoen de Leijen

Het Paviljoen ook wel bekend als it Theehûs, heeft al vele eigenaren gehad en was altijd onderdeel van andere bedrijven. Ooit hoorde het bij het café in Rottevalle, is het Friesland college het gaan gebruiken als stagelocatie en heeft Staatsbosbeheer er voor gezorgd dat er een verharde weg, gas en electra zijn aangelegd wat het plekje aantrekkelijker maakte.

2003 | Paviljoen de Leyen, Zon, strand en méér

Terwijl Pier (25 jr.) een kroeg huurde in Earnewâld, zijn hij en Mascha (19 jr. & toen nog studerende aan de Hogere Hotelschool) even gaan uitwaaien bij de Leijen. Ze zagen het  ‘te koop’-bord  in de grond staan en zijn meteen naar Pier zijn ouders gegaan om te vertellen dat de Leijen te koop stond. Zijn ouders hadden namelijk ooit gezegd dat wanneer het pand te koop kwam zij dit wel wilden overnemen. Pier en Mascha kregen een go om het zelf te doen en na 2 dagen was het beklonken. “Wy woenen altyd al in restaurant begjinne en seagen de mooglikheden fan de Leyen. Twa dagen letter hawwe wy it kocht”

Op 2 juni 2003 waren Pier en Mascha eigenaren van Paviljoen de Leyen (met ‘y’, de toen nog officiële Friese spelling) Dag en nacht werd er keihard gewerkt om beide bedrijven open te houden. Familie en vrienden schoten te hulp en toen het café werd verkocht konden ze zich volledig focussen op het paviljoen. Toendertijd werd er geroeid met de riemen die ze hadden, blikjes drinken, snackjes, ijsverkoop & catering niks was te gek en alles werd met man en macht aangepakt om het paviljoen draaiende te houden. Het pand ging in verval en op het laatst waren de pur bussen niet meer aan te slepen. Toen een mindervalide toilet niet te realiseren was in het oude pand is er een knoop door gehakt; er moest een nieuw pand komen. 

2010 | Paviljoen de Leyen echt méér!

Na jarenlang overleg met de bank, Staatsbosbeheer en gemeenten werd er in 2010 een nieuw pand op dezelfde plek gebouwd. Een gebouw met een ecologische structuur waar rekening werd gehouden met de omgeving. Het pand biedt ruimte voor de recreërende, particuliere en zakelijke gast. “Elkenien is wolkom, wy hawwe gjin spesjale doelgroep. As immen in frikandel  yn 'e jûn ite wol, is lyke wolkom as de gast dy't in wiidweidich miel hawwe wol.”

Anno 2022

Anno 2022 kunnen we terugblikken op 19 jaar hard werken. We hebben altijd reactief gehandeld en zijn nu op het punt om rust te creëren in het bedrijf. Natuurlijk staan we niet stil en zijn er alweer plannen voor de toekomst. Zo zijn we nu druk bezig met het opknappen van ons terras en wordt het aantal zitplaatsen verdubbeld. Ook staat er nog een verbouwing op de planning, maar door de 'stilstand' van de afgelopen 2 jaren (iets met een heel vervelend virus) staat dit nu even op een laag pitje. Maar we kijken in ieder geval samen met ons team uit naar weer een prachtig nieuw seizoen met hopelijk een hele lange en warme zomer vol bruiloften, feesten en volle terrassen. Graag tot ziens bij Paviljoen De Leyen!

Liefs,

Pier, Mascha & team De Leyen